Intyg

Vi utfärdar intyg för högre behörighet, sjöfart, utlandsarbete, försäkringar och adoption mm.
Kostnaderna för ett intyg varierar från 790 till 1500 beroende på hur omfattande det är.
Boka direkt online eller kontakta vår mottagning per mail eller telefon.
När du bokar intyg ange vilken typ av intyg samt om det är något annat som vi behöver
ta hänsyn till som t.ex. kronisk sjukdom. Använder ni glasögon så behöver vi veta styrkan
på dessa för trafik intyg.
Vi har standardintygen för trafik och sjöfart. Övriga intyg bör ni ta med er.

Om ni ej avbokar er tid senast 24h före tar vi ut en avgift på 500 kr för uteblivet besök. 

Priser

Allmänna vaccinations programmet/Barnvacc 

Sjukdom                       Vaccin                                Pris kr/dos   
Difteri, stelkramp DiTe Booster 305                   
Difteri, stelkramp,kikhosta Boostrix 445
Difteri, stelkramp, kikhosta, polio Boostrix polio 525
Fästingburen hjärninflammation, TBE TBE vuxen 380
TBE TBE barn
(12 resp 16 år beroende på vaccin)
340
Gula febern Stamaril 505
Hepatit A / gulsot Havrix/Epaxal vuxen 485
Hepatit A / gulsot Havrix/Epaxal barn (16 år) 435
Hepatit B / gulsot Engerix vuxen 380
Hepatit B / gulsot Engerix barn (16 år) 340
Hepatit A+B / gulsot Twinrix vuxen 625
Hepatit A+B / gulsot Twinrix barn (16 år) 510
Hjärnhinneinflammation Menveo 750
Influensa Vaxigrip 230
Japansk hjärninflammation Ixiaro 1095
Kolera Dukoral 280/505kr
(2 doser)
Livmoderhalscancer+ kondylom Gardasil 1740
Lunginflammation Pneumovax  320
Lunginflammation Prenevar barn 880
Malaria Rådgivning och recept                   220
Mässling, påssjuka, rödahund Priorix 330
Polio Immovax 305
Rabies Rabique 880
Rödahund Rudivax 990
Tyfoidfeber Vivotif 330
Vattkoppor Varilrix 750

 

Kontakta klinikens läkare för rådgivning och ev vaccinering med övriga icke nämnda vacciner.

 


 

INTYG Pris
Friskintyg och Körkortsintyg (B och M) 815 kr
Körkortsintyg högre behörighet (C, D och E) 1030 kr
Sjöfartsintyg 1030 kr
Sjöfartsintyg 1:a besök inkl hörsel 1550 kr
Omfattande intyg för tex försäkringar, adoption Ring

Säsongsinfluensa

Den allmänna vaccinationskampanjen innebär; Gratis vaccin mot influensa - till dig som tillhör en riskgrupp. Höst och vinter är influensatider. För de flesta innebär influensa någon vecka med hög feber, hosta, huvud- och ledvärk. Men du som tillhör en riskgrupp kan, i samband med en influensa, drabbas av svåra följdsjukdomar som ibland kan vara livshotande. De vanligaste följdsjukdomarna är bihåleinflammation, lunginflammation och öroninflammation. Därför erbjuds du gratis vaccin mot säsongsinfluensa och pneumokockinfektion.

Riskgrupper är:

- personer födda 1950 eller tidigare.

- vuxna och barn med kronisk hjärt- eller lungsjukdom.

- vuxna och barn med kronisk lever- eller njursvikt.

- vuxna och barn med gravt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering.  

- Vuxna och barn med svårinställd diabetes.

- Vuxna och barn med kraftig övervikt eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen.

- barn med flerfunktionshinder.

 - gravida (enbart vaccin mot säsongsinfluensa).

Om du har frågor och vill veta mer om influensa och vaccin kan du gå in på vårdguiden.se. Du kan också ringa 08-320100. Information på arabiska 08-52852838.

Vaxigrip; är det vaccin som rekommenderas för alla (undantag; transplanterade och personer med nedsatt immunsvar). Vaxigrip innehåller inte något av de två immunstimulerande ämnen (adjuvans) som fanns i Pandemrix (2009 års "Svininfluensa"/ A(H1N1) vaccin). Däremot innehåller vaccinet A(H1N1) liknande delar, vilket gör att Vaxigrip förutom att det skyddar mot säsongsinfluensan även ger ett skydd mot "svininfluensan".

Pneumokockvaccin

Pneumovax Riskpatienter som är >5 år och vuxna. Rekommenderas vid 1 tillfälle men ev efter bedömning påfyllning efter 5 år.

Grundskydd

Grundskyddet mot de fyra sjukdomarna Difteri, stelkramp, kikhosta och polio håller inte hela livet utan måste fyllas på med jämna mellanrum. Rekommendationerna är påfyllnad minst var 20:e år. Det är ett bra att passa på att fylla på sitt grundskydd när man skall ut och resa. Men det är lika nödvändigt att du har full immunitet även om du bara vistas hemma i Sverige, eftersom sjukdomarna är så pass allvarliga.

Barnvaccinationsprogrammet ser ut på ett visst sätt idag men har ändrats över tiden. Idag vaccineras barn mot fler sjukdomar än för t ex 20 år sedan, vilket gör att du kanske helt saknar skydd mot vissa sjukdomar.  Ett exempel på en förändring är vaccination mot kikhosta. Fram till 1979 användes i Sverige ett vaccin som ansågs orsaka mycket biverkningar, varför man slutade vaccinera. Kikhostan kom då tillbaka med kraft och 1996 återinfördes därför vaccinationen med en ny typ av mildare vaccin. Prata med oss på Jolarkliniken så kan vi tillsammans komma fram till om du behöver fylla på grundskyddet.

Barn födda från 2002 erbjuds vaccin hos Barnavårdscentraler och skolor enligt följand vaccinationsprogram. Barn som är födda till och med 2001 följer tidigare schema. Små barn som har missat någon dos bör kontakta BVC i första hand.

Ålder

3 mån Difteri, stelkramp, pertussis, polio, Hemofilus influenzae typ B, pneumokocker.

5 mån Difteri, stelkramp, pertussis, polio, Hemofilus influenzae typ B, pneumokocker.

12 mån Difteri, stelkramp, pertussis, polio, Hemofilus influenzae typ B, pneumokocker.

18 mån Morbilli-parotit-rubella.

5-6 år Difteri, stelkramp, pertussis, polio

6-8 år Morbilli-parotit-rubella (barn som är födda 2002 eller senare).

Årskurs 4 Difteri, tetanus, pertussis för att fånga upp de barn som inte fått dosen vid 5-6 års  ålder (=födda 2001 eller tidigare).

Årskurs 6 Morbilli-parotit-rubella för de barn som inte fått dos 2 vid 6-8 års ålder (=födda 2001 eller tidigare). Vaccin mot HPV (flickor födda 1999 eller senare).

14-16 år Difteri, stelkramp, pertussis (med reducerad halt av antigen)(barn som är födda 2002 eller senare).