Information och priser

Intyg

Vi utfärdar intyg för högre behörighet, sjöfart, utlandsarbete, försäkringar och adoption mm. Kostnaderna för ett intyg varierar från 1030 till 1400 beroende på hur omfattande det är.


Boka direkt online eller kontakta vår mottagning per mail eller telefon. När du bokar intyg ange vilken typ av intyg samt om det är något annat som vi behöver ta hänsyn till som t.ex. kronisk sjukdom. Använder ni glasögon så behöver vi veta styrkan på dessa för trafik intyg. Vi har standardintygen för trafik och sjöfart. Övriga intyg bör ni ta med er.


Avbokning sker senast 24 timmar innan bokad tid.

Covid-19

Vi kommer inte att kunna erbjuda vaccin mot Covid-19 då Region Stockholm valt andra leverantörer. Vänligen besök 1177 för att hitta lämplig vaccinatör.

Grundskydd

Grundskyddet mot de fyra sjukdomarna Difteri, stelkramp, kikhosta och polio håller inte hela livet utan måste fyllas på med jämna mellanrum. Rekommendationerna är påfyllnad minst var 20:e år. Det är ett bra att passa på att fylla på sitt grundskydd när man skall ut och resa. Men det är lika nödvändigt att du har full immunitet även om du bara vistas hemma i Sverige, eftersom sjukdomarna är så pass allvarliga.


Barnvaccinationsprogrammet ser ut på ett visst sätt idag men har ändrats över tiden. Idag vaccineras barn mot fler sjukdomar än för t ex 20 år sedan, vilket gör att du kanske helt saknar skydd mot vissa sjukdomar. Ett exempel på en förändring är vaccination mot kikhosta. Fram till 1979 användes i Sverige ett vaccin som ansågs orsaka mycket biverkningar, varför man slutade vaccinera. Kikhostan kom då tillbaka med kraft och 1996 återinfördes därför vaccinationen med en ny typ av mildare vaccin. Prata med oss på Jolarkliniken så kan vi tillsammans komma fram till om du behöver fylla på grundskyddet.


Barn födda från 2002 erbjuds vaccin hos Barnavårdscentraler och skolor enligt följand vaccinationsprogram. Barn som är födda till och med 2001 följer tidigare schema. Små barn som har missat någon dos bör kontakta BVC i första hand.


Ålder


 • 3 mån Difteri, stelkramp, pertussis, polio, Hemofilus influenzae typ B, pneumokocker.
 • 5 mån Difteri, stelkramp, pertussis, polio, Hemofilus influenzae typ B, pneumokocker.
 • 12 mån Difteri, stelkramp, pertussis, polio, Hemofilus influenzae typ B, pneumokocker.
 • 18 mån Morbilli-parotit-rubella.
 • 5-6 år Difteri, stelkramp, pertussis, polio
 • 6-8 år Morbilli-parotit-rubella (barn som är födda 2002 eller senare).
 • Årskurs 4 Difteri, tetanus, pertussis för att fånga upp de barn som inte fått dosen vid 5-6 års ålder (=födda 2001 eller tidigare).
 • Årskurs 6 Morbilli-parotit-rubella för de barn som inte fått dos 2 vid 6-8 års ålder (=födda 2001 eller tidigare). Vaccin mot HPV (flickor födda 1999 eller senare).
 • 14-16 år Difteri, stelkramp, pertussis (med reducerad halt av antigen)(barn som är födda 2002 eller senare).

 • 1 Boostrix

  445

 • 1 Example label

  Description

Intyg

 • 1 Friskintyg och Körkortsintyg ( B och M )

  1030

 • 2 Körkortsintyg högre behörighet ( C, D och E )

  1300

  Description

 • 3 Sjöfartsintyg

  1050

  Vid påmönstring är priset 1650 kronor då inkl hörseltest

 • 4 Omfattande intyg för tex

  Ring

  Försäkringar, intyg

Övrigt

 • Myggspray

  125